اخبار

بوس های عاشقانه کودک به پدر در روز تولدش

.

بوس های عاشقانه کودک به پدر در روز تولدش

کودک خردسال می دانشت که امروز روز تولد پدرش بود اما او هیچی پول نداشت که برای پدر بخرد .او ناگهان به فکرش افتاد که چیزی را به پدر هدیه دهد که تا به حال هیچ کسی در روز تولد به پدر به پدرش هدیه و کادوی …

بوس های عاشقانه کودک به پدر در روز تولدش

کودک خردسال می دانشت که امروز روز تولد پدرش بود اما او هیچی پول نداشت که برای پدر بخرد .او ناگهان به فکرش افتاد که چیزی را به پدر هدیه دهد که تا به حال هیچ کسی در روز تولد به پدر به پدرش هدیه و کادوی تولد نداده است.می دانید او چه چیزی در داخل جعبه مخصوص کادوی تولد گذاشت؟پدر وقتی جعبه را باز کرد دید چیزی داخلش نیست و از دخترش پرسید بابایی این جعبه که خالیست؟دختر کوچولو جواب داد:بابایی پول نداشتم برایت کادو بخرم و برایت هزار تا بوس گذاشتم!!!می دانید این هزار بوس کودک خردسال چقدر برای پدر و ماد

دکمه بازگشت به بالا