videos

ثبت قرارداد

ثبت قرارداد

در نسخه basic ، شما می توانید قرارداد شناور و شناور ترکیبی و داخلی ثبت نمایید. در نسخه نهایی علاوه بر نسخه شناور شما امکان ثبت قرارداد چارتر و تور پکیج را خواهید داشت.

ثبت قرارداد

در نسخه basic ، شما می توانید قرارداد شناور و شناور ترکیبی و داخلی ثبت نمایید. در نسخه نهایی علاوه بر نسخه شناور شما امکان ثبت قرارداد چارتر و تور پکیج را خواهید داشت.

در نسخه basic ، شما می توانید قرارداد شناور و شناور ترکیبی و داخلی ثبت نمایید. در نسخه نهایی علاوه بر نسخه شناور شما امکان ثبت قرارداد چارتر و تور پکیج را خواهید داشت.

دکمه بازگشت به بالا