videos

سخنان تکان دهنده مادر شهید حدادیان خطاب به مسئولین دولتی و لشگری

.

سخنان تکان دهنده مادر شهید حدادیان خطاب به مسئولین دولتی و لشگری

مادر خانه دار شهید بسیجی حدادیان با نطق زینبی خود، از سستی عامدانه مسئولین نیروی انتظامی و وزارت کشور و دولت در عدم برخورد با اوباش و اراذل انتقاد می کند. با هم ببینیم.

سخنان تکان دهنده مادر شهید حدادیان خطاب به مسئولین دولتی و لشگری

مادر خانه دار شهید بسیجی حدادیان با نطق زینبی خود، از سستی عامدانه مسئولین نیروی انتظامی و وزارت کشور و دولت در عدم برخورد با اوباش و اراذل انتقاد می کند. با هم ببینیم.

مادر خانه دار شهید بسیجی حدادیان با نطق زینبی خود، از سستی عامدانه مسئولین نیروی انتظامی و وزارت کشور و دولت در عدم برخورد با اوباش و اراذل انتقاد می کند. با هم ببینیم.

دکمه بازگشت به بالا