videos

نحوه بازکردن سقف وافل گلدار ABATEX

.

نحوه بازکردن سقف وافل گلدار ABATEX

در این ویدیو با نحوه بازکردن قالب های سقف وافل گلدار آباتکس (ABATEX) آشنا میشوید. باز کردن قالبها خیلی آسان و سریع انجام میگیرد. سایز قالبها 80*80*28 قالب گلدار آباتکس ABATEX میباشد. جهت خرید با شماره 09128895364 تماس بگیرید. تمامی سایزها موجود میباشد

نحوه بازکردن سقف وافل گلدار ABATEX

در این ویدیو با نحوه بازکردن قالب های سقف وافل گلدار آباتکس (ABATEX) آشنا میشوید. باز کردن قالبها خیلی آسان و سریع انجام میگیرد. سایز قالبها 80*80*28 قالب گلدار آباتکس ABATEX میباشد. جهت خرید با شماره 09128895364 تماس بگیرید. تمامی سایزها موجود میباشد

در این ویدیو با نحوه بازکردن قالب های سقف وافل گلدار آباتکس (ABATEX) آشنا میشوید. باز کردن قالبها خیلی آسان و سریع انجام میگیرد. سایز قالبها 80*80*28 قالب گلدار آباتکس ABATEX میباشد. جهت خرید با شماره 09128895364 تماس بگیرید. تمامی سایزها موجود میباشد

دکمه بازگشت به بالا