خبری

اصابت موشک های قیام و ذوالفقار به مقر داعش فیلم دوم

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس کانال یامهدی عج egram.me/Yamahdi1265 ببینید .

اصابت موشک های قیام و ذوالفقار به مقر داعش فیلم دوم

دکمه بازگشت به بالا