حوادث

شاهکار خلبان ایرانی | شکار 3 جنگنده روسی تنها با یک موشک!

شاهکار خلبان ایرانی که در دنیا بی سابقه است؛ شکار 3 جنگنده روسی تنها با یک موشک!

شاهکار خلبان ایرانی | شکار 3 جنگنده روسی تنها با یک موشک!

دکمه بازگشت به بالا