حوادث

آتش سوزی مجتمع زمزم

مصاحبه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم در خصوص آتش سوزی بزرگ مجتمع تجاری زمزم و مهار این آتش سوزی با عملیات فداكارانه پرسنل آتش‎ نشانی شهرداری قم

آتش سوزی مجتمع زمزم

دکمه بازگشت به بالا