طنز

خنده بازار 014 برنامه هفت آمیتا باچان و فریدون جیرانی و مسعود فراستی

حمید نیک نبرد در نقش " مسعود فراستی "محمد رضا خسروی در نقش " فریدون جیرانی "یزدان فتوحی در نقش " آمیتا باچان "

خنده بازار 014 برنامه هفت آمیتا باچان و فریدون جیرانی و مسعود فراستی

دکمه بازگشت به بالا