سیاسی

تشکر رهبر انقلاب از زحمات صمیمانه پزشکان و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا

رهبر معظم انقلاب اسلامی از پزشکان ، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با کرونا تشکر کردند

تشکر رهبر انقلاب از زحمات صمیمانه پزشکان و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا

دکمه بازگشت به بالا