مذهبی

پویان نجف. برخیز۲

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوستاین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست⚫️فرا رسیدن اربعین حسینی (ع) تسلیت باد.

پویان نجف.          برخیز۲

دکمه بازگشت به بالا