فیلم

فیلم Stuber 2019- استوبر دوبله

یک مامور پلیس به نام ویک (دیوید باتیستا) بعد از تصادف خودرو اش، یک راننده تاکسی اینترنتی اوبر به نام استو (کمیل نانجیانی) را استخدام می کند تا یک فروشنده مواد را دستگیر کند اما

فیلم Stuber 2019- استوبر  دوبله

دکمه بازگشت به بالا