خبری

دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت

دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت : من با #قرنطینه قم مخالفم! اگر قم را قرنطینه و تعطیل کنیم مردم آنجا به "مسافرت" می روند و بیماری را به کل کشور منتقل میکنند!بعد ایشون اونقدر بیسواده که نمیدونه وقتی شهری قرنطینه میشود کلا ورود و خروج از اون شهر ممنوع می شود پس اصلا "مسافرت" معنایی ندارد!

دکتر حریرچی  معاون کل وزارت بهداشت

دکمه بازگشت به بالا