مذهبی

در موزیک فیلم ببینید غدیر است به لب جز ذکر یا حیدر نمی آید – مداحی شاد عید غدیر – محمود کریمی

غدیر است به لب جز ذکر یا حیدر نمی آید، من عاشق رسوایم ، ، من ذره ی پنهانم با نور تو پیدایم ، ، با همه ی اعضایم می خوانم ، ، علی علی مولا علی – مداحی شاد و مولودی خوانی محمود کریمی برای عید غدیر خم

غدیر است به لب جز ذکر یا حیدر نمی آید - مداحی شاد عید غدیر - محمود کریمی

دکمه بازگشت به بالا