مذهبی

نماهنگ دلم دوباره این شب ها برای حرم گرفته

می بینی بازم چجوری روز و شبم ازم گرفته دلم گرفته ، هر وقت آقا عکس ضریح میبینم گریه ام میگیره -دیدار شما درمان من استدلم حرم میخواهد هم مشهد و هم کربلا

نماهنگ دلم دوباره این شب ها برای حرم گرفته

دکمه بازگشت به بالا