آموزشی

احیای قلبی در پوزیشن Prone

در پروتکل احیای قلبی ریوی بیماران با مشکل حاد تنفسی مانند کرونا ویروس توصیه شده که بیمار در حالت خوابیده به شکم ماساژ قلبی بگیرد .

احیای قلبی در پوزیشن Prone

دکمه بازگشت به بالا