متفرقه

انتقادات تند پرویز پرستویی به مسعود فراستی و برنامه هفت

بازتاب پرویز پرستویی به مسعود فراستی در مصاحبه با تی وی پلاسببینندگان عزیز کلیه انتقادات جناب پرستویی با پاسخ ما همراه بود اما با مشورت با دوستان و استاد فراستی ، در نهایت تصمیم بر ان شد تا نانتقاد را با انتقاد پاسخ ندهیم. تنها شما بینندگان عزیز را دعوت به قضاوت میکنیم. قضاوتی که یکطرفه نباشد. ویدیوهای قبلی و بحث های قبلی را برای قضاوت دنبال کنید تا حقیقت را دریابیئد.فقط یک نکته : نقد و فیلمسازی دو مدیوم متضاد و در عین حال متکی بر یکدیگر است. نقد مدیوم خودآگاهی و هنر مدیومی ناخودآگاهی است پس درخواست فیلم

انتقادات تند پرویز پرستویی به مسعود فراستی و برنامه هفت

دکمه بازگشت به بالا