متفرقه

روش روبرویی با افسردگی ، ناامیدی و احساس بی ارزشی در نیمه دوم عمر

سید سهیل رضایی در این ویدیو به ما میگوید ،چگونه خود موقت که در کودکی شکل گرفته، رمق انسان برای رشد در بزرگسالی را میگیرد و چگونه آشنایی با خود حقیقی میتواند پایانی بر تردیدها ، افسردگی ها ، اضطراب و ناامیدی باشد.

روش روبرویی با افسردگی ، ناامیدی و احساس بی ارزشی در نیمه دوم عمر

دکمه بازگشت به بالا