خبری

محمدرضا حیاتی پس از این مصاحبه از تلویزیون اخراج شد

محمدرضا حیاتی مجری تلویزیون گفت بعد از مصاحبه ‌ای که در آن به ابی، ابراز ارادت کرده بود، از صدا و سیما با او تماس گرفته و گفتند ‌فعلا نیایید . او در مصاحبه با هفت‌صبح گفت: من هم گفتم چشم، من بازنشسته شدم و همان موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم اگر امکان دارد دیگر نباشم.

محمدرضا حیاتی پس از این مصاحبه از تلویزیون اخراج شد

دکمه بازگشت به بالا