سیاسی

نبرد خلیج فارس درگیری فانتوم ایرانی با اف 15 عربستانی

PERSIAN GULF BATTLE- IRAN Air Force Saudi+Iraqi+french fightersستوانیکم خلبان همایون حکمتی سروان خلبان سید سیروس کریمی#انیمیشن #نبرد خلیج فارس

نبرد خلیج فارس درگیری فانتوم ایرانی با اف 15 عربستانی

دکمه بازگشت به بالا