علم و تکنولوژی

تفاوت یک ریه سالم و یک ریه فرد سیگاری

در این ویدئوی کوتاه می توانید تفاوت یک ریه سالم و یک ریه فرد سیگاری را به وضوح مشاهده کنید. سیگار با کاهش سیستم طبیعی تمیزکاری ریه ها و فلج کردن مژک ها یا ciliaها، باعث تجمع آلودگی ها و مواد ایجادکننده سرطان در ریه می شود، همچنین سیگار احتمال ابتلا به سرطان ریه را افزایش می دهد.

تفاوت یک ریه سالم و یک ریه فرد سیگاری

دکمه بازگشت به بالا