هنری

مروری برکتاب محاکمه نوشته فرانتس کافکا

بی‌شک کسی به یوزف کا. تهمت زده بود، زیرا بی‌آن‌که خطایی از او سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد. این نخستین سطر رمان است. کافکا داستان را با دامن زدن به تصوری آغاز می‌کند که گویی اشتباهی قضایی پیش آمده و راوی –که همان قهرمان داستان است- در عین بی‌گناهی، درگیر محاکمه ‌ای اشتباه شده است. مروری برکتاب محاکمه نوشته فرانتس کافکا را در مجله سایت آوانگارد بخوانید.https://avangard /article/412

مروری برکتاب محاکمه نوشته فرانتس کافکا

دکمه بازگشت به بالا