متفرقه

تیک آف هواپیمای MD-82 هواپیمایی زاگرس از فرودگاه مشهد

در این ویدئو خرش و تیک آف هواپیمای MD-82 شرکت هواپیمای ی زاگرس به کد ثبتی EP-ZAG را با شماره پرواز Z4 41 به مقصد اصفهان تماشا خواهید کرد .همچنین تیک آف هواپیمای Rj85 هواپیمای ی تابان با کد ثبتی EP-TBG و فرود MD88 هواپیمای ی تابان را پیش از تیک آف این پرواز میتوانید مشاهده نمایید .

تیک آف هواپیمای MD-82 هواپیمایی زاگرس از فرودگاه مشهد

دکمه بازگشت به بالا