علم و تکنولوژی

رفتن داخل بادکنک و ترکیدن بادکنک به صورت اسلوموشن بامزه

رفتن داخل بادکنک و لحظه ترکیدن بادکنک به صورت اسلوموشن صحنه آهسته
خیلی بامزه و خنده دار

بیشتر تماشا کنید

رفتن داخل بادکنک و ترکیدن بادکنک به صورت اسلوموشن بامزه

دکمه بازگشت به بالا