ورزشی

اجرای فنون کشتی توسط مربیان باشگاه ها

اجرای فن زیر یک خم مخالف سر تو و تبدیل به فیتیله پیچ توسط رضا صفایی از خراسان رضوی اجرای فن فیتیله پیچ توسط بشیر یارمحمد توسکی از تهران اجرای فن فت پا توسط علی ذوالفقاری از سمنان و اجرای فن سالتو از جلو توسط عادل مظفری از خوزستان

بیشتر تماشا کنید

اجرای فنون کشتی توسط مربیان باشگاه ها

دانلود ویدیوی پیش نمایش کیفیت پایین

دکمه بازگشت به بالا