سلامت

تقدیم به همه پزشکان و پرستاران عزیز کشورم.

تقدیم به همه پزشکان و پرستاران عزیز کشورم. قدردانشان باشیم و دعا کنیم تا رسیدن روزهای بهتر بمانند و نور باشند بر این تاریکی.

تقدیم به همه پزشکان و پرستاران عزیز کشورم.

دکمه بازگشت به بالا