آموزشی

رست قهوه قسمت دوم

lrm رست قهوه یک هنر است چونکه باید کاملاً مراقب قهوه باشی و فقط چند ثانیه غفلت می تونه منجر به خراب شدن قهوه شه کیفیت رست توسط تعداد ترک قهوه صدای ترق و تروق قهوه در هنگام رست در درجه حرارت مختلف سنجیده می شه و هم دیدن تغییر رنگ قهوه در درجه حرارت مختلف در هنگام رست قهوه است .
در این قسمت کافه خانه رضا مرادی یک توضیح کامل درباره هنر رست قهوه به ما میدهد .

mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash mdash
rlm

بیشتر تماشا کنید

رست قهوه - قسمت دوم

دکمه بازگشت به بالا