علم و تکنولوژی

فرود موشک فالکون 9 اسپیس ایکس بر روی شناور

اسپیس ایکس موشک فالکون 9 را با موفقیت روی سکوی شناور فرود آورد

فرود موشک فالکون 9 اسپیس  ایکس بر روی شناور

دکمه بازگشت به بالا