کارتون

شهر قصه – یه منگوله ، دو منگوله

در کتاب های شهر قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. ما در هر قسمت از برنامه، به سراغ یک کتاب تازه رفته و حتی نام نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب را نیز باهم می خوانیم و از مطالعۀ آن لذت می بریم

شهر قصه  - یه منگوله ، دو منگوله

دکمه بازگشت به بالا