سلامت

بیمه حوادث انفرادی با پوشش کرونا ویروس

با شیوع ویروس کرونا در کشور ، یکی از بزرگترین دغدغه های مردم، درمان به بهترین شکل و بیشترین خدمات ممکن است.شرکت بیمه سامان – نمایندگی 221 ؛ به همین منظور اقدام به ارائه بیمه حوادث انفرادی با پوشش کرونا ویروس نموده است.دراین بیمه نامه، سه پوشش اصلی ارائه شده است:-پوشش فوت، نقص عضو و ازکار افتادگی ناشی از حادثه-هزینه پزشکی ناشی از حادثه-غرامت روزانه بستری در بیمارستان

بیمه حوادث انفرادی با پوشش کرونا ویروس

دکمه بازگشت به بالا