موسیقی

شاهنامه خوانی و اهنگ بختیاری استاد کوروش اسدپور

شاهنامه خوانی با نی بختیاری استاد کوروش اسدپور در مسجد سلیمان

بیشتر تماشا کنید

شاهنامه خوانی و اهنگ بختیاری استاد کوروش اسدپور

دانلود ویدیوی پیش نمایش کیفیت پایین

دکمه بازگشت به بالا