گردشگری

مرند.میاب.طبیعت دریاچه نئور اردبیل در 94.03.14

سفری به دریاچه بسیارزیبای نئور اردبیل کردیم و این فیلم قسمتی از طبیعت زیبا این منطقه را نشان می دهد.

مرند.میاب.طبیعت دریاچه نئور اردبیل در 94.03.14

دکمه بازگشت به بالا