آموزشی

آموزش ساخت ماسک ضد ویروس کرونا در خانه.

برای دانلود ویدئوهای بیشتر به کانال ما در بپیوندید.دانشکده فنوناولین آموزش گاه ی کشور(فیلم های آموزش ی)ارتباط با مدیر

آموزش ساخت ماسک ضد ویروس کرونا در خانه.

دکمه بازگشت به بالا