آموزشی

رژیم کتوژنیک لوکارب رژیم لاغری

رژیم کتوژنیک لوکارب رژیم لاغری مشاوره لاغری تضمینی مشاوره لاغری تضمینی کاهش وزن 8 کیلوگرم در یک ماه و کاهش وزن 12 کیلوگرم در مدت 45 روز. با یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات طی مشاوره و برنامه غذایی تا هیچگونه استپ وزنی نداشته باشید. با این برنامه غذایی پیشنهادی به شما عزیزان کاهش وزن تضمینی 2 تا 3 کیلو در هر هفته خواهید داشت.

رژیم کتوژنیک لوکارب رژیم لاغری

دکمه بازگشت به بالا