طنز

گرانی بنزین و خر در پمپ بنزین

طنز بسیار خنده دار درباره گرانی بنزین و خر در پمپ بنزین را برای شما آماده کردیم

گرانی بنزین و خر در پمپ بنزین

دکمه بازگشت به بالا