خبری

چاقوکشی نماینده مجلس هنگام بحث بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس + فیلم

درگیری در بین نمایندگان مجلس افغانستان بر سر انتخاب رئیس مجلس

چاقوکشی نماینده مجلس هنگام بحث بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس + فیلم

دکمه بازگشت به بالا