موسیقی

قدیمی ترین دمبوره افغانی میرمفتون بدخشی خوب صورت خوب جمال داری

بیشتر تماشا کنید

قدیمی ترین دمبوره افغانی  میرمفتون بدخشی ، خوب صورت خوب جمال داری

دکمه بازگشت به بالا