آموزشی

آموزش علوم ششم ابتدایی ، تهیه شده توسط شبکه آموزش سیما 11 اسفند 1398

(( آموزش محتوای الکترونیکی استوری لاین به روش پروژه محور، برای هماهنگی ، تشکیل کلاس و یاسفارش پروژه به با آدرس Storyline_Training مراجعه نمایید))

آموزش علوم ششم ابتدایی ، تهیه شده توسط شبکه آموزش سیما 11 اسفند 1398

دکمه بازگشت به بالا