علم و تکنولوژی

نگاهی به اپلیکیشن همراه بانک ملت

اپلیکیشن همراه بانک ملت با ترکیبی از تکنولوژی‌های روز و خدمات کاربری با کیفیت، یکی از موبایل بانک های پیشروی ایرانیست که در این ویدیو نگاهی به قابلیت های متنوع آن خواهیم داشت.

نگاهی به اپلیکیشن همراه بانک ملت

دکمه بازگشت به بالا