طنز

ویروس کرونا در چشمان مظلوم این خفاش ببینید

شما تو چشمای این نگاه کن میفهمی که اون ویروس آهِ این زبون بسته ها بوده ..!# ویروس # کرونا #خفاش #کلیپ #طنز

ویروس کرونا در چشمان مظلوم این خفاش ببینید

دکمه بازگشت به بالا