آموزشی

کدنویسی عملکرد اسلحه و گلوله در یونیتی – قسمت دوم

در قسمت دوم خواهیم دید که چطور جلوه آتشی که از اسلحه هنگام شلیک خارج میشه ( Muzzle Flash ) رو ایجاد کنیم و برای کاری کنیم که در هر بار شلیک متفاوت با دفعه قبلی باشه.

کدنویسی عملکرد اسلحه و گلوله در یونیتی - قسمت دوم

دکمه بازگشت به بالا