فیلم

نقد سینمای دولتی در مصاحبه با سیمافکر: مسعود فراستی

مصاحبه – برنامه اینترنتی دریچه – به بهانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر 1392– در این ویدیو مسعود فراستی به بحث پیرامون آسیب شناسی سینمای ایران و نیز ماهیت سینمای ملی که توسط ایشان در سینمای ایران مطرح شده است می پردازند. منبع : سیمافکر

نقد سینمای دولتی در مصاحبه با سیمافکر: مسعود فراستی

دکمه بازگشت به بالا