خبری

آیا ویروس کرونا روی لباس و پارچه زنده می ماند و قابل انتقال است؟

سطوح فلزی و سطوح صاف که سوراخ ندارند، میزبان های خوب کرونا ویروس هستند. اما لباس نه. www.nikru : پايگاه خبري نيک رو :

آیا ویروس کرونا روی لباس و پارچه زنده می ماند و قابل انتقال است؟

دکمه بازگشت به بالا