سیاسی

تبیین 2 – آیا جزیره کیش به چینی‌ها واگذار می‌شود؟

آیا جزیره کیش به چینی‌ها واگذار می‌شود؟ آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟

تبیین 2 - آیا جزیره کیش به چینی‌ها واگذار می‌شود؟

دکمه بازگشت به بالا