ورزشی

خاطره جالب علی کریمی، بازیکن استقلال از تشابه اسمی خود با کریمی، اسطوره پرسپولیس

خاطره جالب علی کریمی، بازیکن استقلال از تشابه اسمی خود با علی کریمی، اسطوره پرسپولیس

خاطره جالب علی کریمی، بازیکن استقلال از تشابه اسمی خود با کریمی، اسطوره پرسپولیس

دکمه بازگشت به بالا