سیاسی

نقشه را نگاه کنید…آمریکا، عربستان را در مقابل ایران تنها گذاشت!

روایتی از تحقیر دوباره آل سعود توسط آمریکا

نقشه را نگاه کنید...آمریکا، عربستان را در مقابل ایران تنها گذاشت!

دکمه بازگشت به بالا