موسیقی

استاد جلیل شهناز ، زخمه بر تار همراه با تنبک حسین تهرانی

استاد جلیل شهناز یکی دیگر از بازماندگان نسل طلایی هنر ایران از میان ما رفت ! زاد روز : 1 خرداد 1300 ؛ درگذشت 27 خرداد1392 . فیلم ، بخش کوتاهی ست از هنر ناب استاد در سال های دور و در جشن هنر شیراز .

استاد جلیل شهناز ، زخمه بر تار همراه با تنبک حسین تهرانی

دکمه بازگشت به بالا