موسیقی

من عاشق چشمت شدم نه چشم بود نه دلی علیرضا قربانی در لیگ جهانی موسیقی

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می دریدوقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفریدوقتی زمین ناز تو را در آسمان‌ها می کشیدوقتی عطش طعم تو را با اشک‌هایم می چشیدمن عاشق چشمت شدم، نه عقل بود وُ نه دلیچیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلییک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بودآن‌دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربودوقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کردچیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلیمن عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشترافشین یداللهی علیرضا قربانی لیگ جهانی موسیقی

من عاشق چشمت شدم نه چشم بود نه دلی علیرضا قربانی در لیگ جهانی موسیقی

دکمه بازگشت به بالا