حوادث

بهترین فحش و تیکه قالیباف به حسن روحانی (خخخ آبکشید فریدون رو)

بهترین فحش و تیکه قالیباف به حسن روحانی (خخخ آبکشید فریدون رو)

بهترین فحش و تیکه قالیباف به حسن روحانی (خخخ آبکشید فریدون رو)

دکمه بازگشت به بالا