طنز

دوربین مخفی شوخی با مردم

ما با یه دوربین مخفی با حال دیگه اومدیماین دوربین مخفی با موضوع کارواش هست که با مردم شوخی میکنیم حسابی و توش حسابی مردم آزاری دارهاین دختره هم که عصبانی شد آخرش

دوربین مخفی شوخی با مردم

دکمه بازگشت به بالا