خبری

ناگفته های هولناک خاله از لحظه قتل رومینا اشرفی / دخترکم حتی دست و پا هم نزد

رومینا اشرفی ، دختر 13 ساله تالشی بود که پدرش با داس سرش را برید. او با پسر مورد علاقه اش فرار کرده بود و پس از بازگشت به خانه پدرش او را به قتل رساند.

ناگفته های هولناک خاله از لحظه قتل رومینا اشرفی / دخترکم حتی دست و پا هم نزد

دکمه بازگشت به بالا